10.00 uur: Kerkdienst via livestream Ds. Ernst Leeftink

Intro
Welkom + mededelingen
Votum + Zegengroet
Zingen Psalm 47 : 1 + 3 (‘Juich, o volken, juich’)
Gebed
Kindmoment
Kinderlied
Bijbellezingen Lukas 24:50–53 uit BGT
Handelingen 1:12–14 uit BGT
Zingen Liedboek 234 : 1 + 2 (‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen’)
Preek
Chatmoment
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 165 (‘Machtig God, sterke Rots’)
Gebed met voorbedes
Zingen Opwekking 672 (‘Heerser over alle dingen’)
Zegen
Uittro

10.00 uur: Kerkdienst via livestream Ds. Ernst Leeftink

Intro
Welkom
Votum + Zegengroet volgens de melodie van Sela
Zingen: Psalmen van Nu 84 : 1 + 2 (‘Wat hou ik van uw huis’)
Gebed
Kindmoment
Zingen: ‘Hoger dan de blauwe luchten’ (2 verzen)
Bijbellezing: Lukas 24 : 44 – 49 en Handelingen 1 : 1 – 8 – Bijbel in Gewone Taal
Preek
Zingen: Opwekking 818 (‘Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus’)
Gebed
Zingen: Liedboek 293 : 1 + 2 (‘Wat de toekomst brengen moge’ – melodie The Rose)
Zegen
Uittro + collecte

10.00 uur: Kerkdienst via livestream Br. Robin Flipse

Thema: God kiest altijd verrassend anders. Ook jou!

Intro
Welkom door ouderling + filmpjes van kinderen / leerkracht
Votum+Zegengroet
Lied: Psalm 108:1
Gebed
Kindmoment
Kinderlied: Hemelhoog 389 (‘Ben je groot of ben je klein’) via https://www.youtube.com/watch?v=giN7TXvAP3U
Bijbellezing: 1 Samuël 16:1-13
Preek
Geloofsbelijdenis
Lied: Hemelhoog 330:1 (‘Eigen roem is uitgesloten’)
Voorbede
Lied: Opwekking 520:1,4,5 (‘Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart’) via https://www.youtube.com/watch?v=1OGH2rrn_mI
Zegen
Wilhelmus vers 1 + 6 + collecte