10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger G. van den Bos (Assen-Zoekt)

thema: Geluk in verdriet?!

Afkondigingen
Zingen – psalm 121:1 (NPB)
Zegengroet
Zingen – psalm 121:2-4
Gebed
Kindmoment incl.kinderlied
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=PFXe1VM9NPY
Bijbellezing
• Mattheus 5:1-13
• Prediker 7:2,3
• Mattheus 5:4
Toespraak
Zingen Opwekking 790
Gebed
Leefregel & overtuiging Romeinen 8:31-39
Zingen: – Ik zal er zijn (sela)
Zegen

10.00 uur: Avondmaal. Ds. Ernst Leeftink

Mededelingen
Votum + Zegengroet
Zingen: Opwekking 727 (‘Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig’)
Gebed
Kindmoment
Kinderlied: Jezus is … – Marcel & Lydia Zimmer
Bijbellezing: Johannes 1 : 29 – 34 BGT en 1 Petrus 2 : 21 – 25 BGT
Zingen: Opwekking 369 (‘Door uw genade, Vader’)
Preek n.a.v. Hebreeën 2:11
Viering Avondmaal
Dankzegging
Zingen: Gezang 164 (‘Jezus vol liefde, U wilt ons leiden’)
Zegen
Amen: Because He lives

10.00 uur: Kerkdienst. Ds. Ernst Leeftink

Vooraf: Faith
Votum + Zegengroet
Zingen: Geen afstand (Eline Bakker)
Kindmoment
Gebed
Zingen: Opwekking 794 – No longer slaves
Bijbellezing: 1 Timoteüs 2:1-7 en 1 Petrus 2:11-17
Preek
Zingen: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl)
Gebed
Zingen: Gezang 161 : 1, 2, 3, 4 (‘Heer, U bent mijn leven’)
Zegen
YouTube: Chris Tomlin – God of this city

19.30 uur: Oudejaarsdienst. Ds. Ernst Leeftink

Intro Sela – Als alles duister is
Votum + Zegengroet + Gebed
Kindmoment
Zingen: ELB 448 : 1, 2, 3 (Je hoeft niet bang te zijn)
Intro preek
Schriftlezing: Amos 9 : 7 – 15 uit de NBV
Preek
Zingen: Psalm 93 : 1 + 2 (De Nieuwe Psalmberijming) + ELB 410 : 1, 2, 4 (Jeruzalem, o eeuwige gouden stad)
Moment van gedenken
Luisterlied: Gezang 398 (Door goede machten trouw en stil omgeven)
Kaarsen
Zingen: Liedboek 293 : 1 + 2 (Wat de toekomst brengen moge – melodie ‘The Rose’)
Dankgebed afsluiten met stil gebed en ‘Onze Vader’
Zingen: Sela – Een toekomst vol van hoop
Zegen + Zingen als Amen: Nieuw Liedboek 416 : 1, 2, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

10.00 uur: Kerkdienst. Ds. C. van Zwol (Middelharnis)

Thema: Vruchtbaar verdriet – Chris van Zwol

Stil gebed
Votum en zegengroet (gezongen votum)
Psalm 138:1 en 4
Wet van God uit de Bergrede: Matteüs 5:1-12
Gereformeerd Kerkboek (2017) 233 ‘Jezus vol liefde’
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Ezra 4:1-7 en 17-24, Psalm 126
Gereformeerd Kerkboek (2017) 225 ‘Nu gaan de bloemen nog dood’
Verkondiging
Psalm 126 Bifrost Arts
Dank en voorbede

Aankondiging collecte
Opwekking 585 ‘Er is een dag’
Zegen (gezongen amen)

10.00 uur: Kerstdienst. Voorganger Ds. Ernst Leeftink

Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) (https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo)
welkom
Votum en zegengroet
Lied: Komt allen tezamen (Liedboek 138 1,2,3)
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 9:1-6 en Micha 5:1-4a (BGT)
Lied: Vrolijk kerstfeest iedereen (https://www.youtube.com/watch?v=Sygdo7yvEyA)
Filmpje: Nieuwlezeres en Herders
Lied: Als ik een herder was geweest
Filmpje: Nieuwlezeres en Wijzen
Lied: Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem (Gezang 86:1,2,4)
Korte overdenking
Lied: Eer zij God in onze dagen  (https://www.youtube.com/watch?v=7ZrIU9vTnsc)
Gebed
Lied: Ere zij God (gezang 50)
Zegen
Uitro: Totdat Hij weer bij ons komt (LEV) (https://www.youtube.com/watch?v=k9s0T_EiNAM)

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger G. v.d. Bos (Assen-Zoekt)

thema: Advent – wordt vervolgd…

Afkondigingen
Zingen: opwekking 733
Gebed – incl votum & zegen
Kindmoment incl.kinderlied
Bijbellezing: Mattheus 10:16-23
Toespraak
Zingen: Psalm 124:1-3 – nieuwe psalmberijming
Zingen: Jezus leeft in eeuwigheid (excl. Laatste refrein)
Zegen
Zingen: Laatste refrein: Jezus leeft in eeuwigheid