10.00 uur: Doopdienst en eeuwigheidszondag. Voorganger Ds. R.F. Telgenhof (Assen-Kloosterveen)

Thema: Het Koninkrijk van God is de hoop voor de wereld

Welkom
Zingen Sela – Votum
Zegengroet
Zingen (oude) Liedboek 285, alle verzen – Geef vrede Heer, geef vrede
Intro op de preek + Gebed (Heer, ontferm U)
Doop
inleiding op de doop
doopgebed
bediening van de doop
Zingen dooplied Opwekking 599
afsluiting
Schriftlezingen uit 1 Kon. 4, 20 – 5, 14 + Matt. 5, 1 – 10 (NBV’21)
Zingen Opwekking 595 – Jezus, Licht van de wereld
Overdenking
Zingen Eline Bakker / Reyer – Jezus Overwinnaar of Ps. 85, 1, 3 en 4
Herdenkingsmoment Eeuwigheidszondag
korte inleiding
lied schrijvers voor gerechtigheid – de mensen wie we missen
herdenking
lied casting crowns https://youtu.be/NiJUE9Eii0Q?si=Uf6u-H4ph62wxylc
afsluiting met gebed
Verdere mededelingen en gebed (voorbede)
Collectemoment
Zingen Opwekking 670 – Op Hem rust mijn geloof
Zegen

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Gert van den Bos (Assen-Zoekt)

Thema: trouwen, scheiden & alleen-gaan

Afkondigingen
Votum, Zegen
Zingen: Opwekking 780 – ik zie uit naar de Heer
Gebed
Kindmoment
Zingen: De Liefde is lief – https://youtu.be/7pDqn9aJxIg
Leefregel
Zingen: Psalm 51:5
Bijbellezing: Mattheus 19:1-12 – NBV21
Preek
Zingen: Opwekking 640 – ik hef mijn ogen
Gebed (incl voorbede)
Collecte
Zingen: Zegen ons opwekking 710 – Sela
Zegen

10.00 uur: Kerkdienst Heilig Avondmaal. Voorganger Ds. J. Plug (Emeritus Roden)

Welkom en afkondigingen
Votum en groet
Lied: Opwekking 847 Er is hoop die groter dan de dood is
Kindermoment
Lied: Opwekking Kids 70 Liefde blijdschap vrede
Gebed
Lezen: Psalm 10 (NBV ’21)
Lied: Opwekking 778 Hoe lang, O Heer
Verkondiging: Als God door de mand valt
Lied na de preek: Opwekking 855 U geeft rust
Geloofsbelijdenis vooraf
Viering H.A.
Dankzegging en voorbede
Collecte
Lied: Sela U geeft een toekomst vol van hoop
Zegen