10.00 uur: Kerkdienst via livestream Ds. R.F. Telgenhof (Assen-Kloosterveen)

Welkom
Zingen Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn
Votum en groet
Zingen Sela – Eén woord is genoeg
Lezen uit Matt. 5, 1 – 16
Zingen Opwekking 642 – Al mijn zonden, al mijn zorgen
Gebed
Kindermoment
Lied: Niets is onmogelijk voor U https://youtu.be/cf57D-DhZUI
Schriftlezing uit Matt. 14, 13 – 21
Zingen Opwekking 755 – Bewerk ons hart o Heer
Overdenking over Matt. 14, 13 – 21
Zingen Opwekking 647 – Toen U bad werd brood vermeerderd
Mededelingen, Collecte en gebed
Zingen Slotlied Opwekking 123 – Groot is uw trouw o Heer
Zegen

10.00 uur: Kerkdienst via livestream Br. Koert Schoon

Voor de dienst: Faith ‘Oceans’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Luisteren: Faith ‘Heer u bent mijn leven’
Geloofsbelijdenis
Gebed
Luisteren: Faith ‘Jezus ik wil dicht… Opw. 502’
Intro:
Lezen: Matt. 26:36-46
Luisteren: Faith ‘Fundament’
Kindermoment
Overdenking: Met God op 1 lijn
Luisteren: Faith ‘Heer wijs mij Uw weg’
Danken en bidden
Luisteren + collecte: Faith ‘U zij de Glorie’
Zegen
Na de dienst: Faith ‘Jezus overwinnaar’

10.00 uur: Kerkdienst via livestream Br. Koert Schoon

Muziek voor de dienst: https://www.youtube.com/watch?v=hide2DNVwjI

Welkom
Intro
Votum en groet
Psalm 146. https://www.youtube.com/watch?v=y33wLLYyWl8
10 geboden
Bidden
Psalm 99. https://www.youtube.com/watch?v=CpUYxmWKtFY
Lezen Psalm 146 NBV
Kindermoment
Overdenking
Opwekking 732. https://www.youtube.com/watch?v=bACWWDw9EpE&t=82s
Danken en bidden
Sela Heel uw koninkrijk. https://www.youtube.com/watch?v=o3JNX9zT6zE
Zegen van God

Muziek na de dienst: https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998

10.00 uur: Kerkdienst via livestream Ds. Ernst Leeftink

Muziek voor de dienst
Welkom
Zingen: SELA – Votum & Groet
Gebed
Tien Geboden
Luisterlied ‘No longer slaves’ via YouTube
Bijbellezing = Handelingen 9:32-42 (versie NBV)
Kindmoment
Zingen: Gezang 168 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’)
Preek
Chat
Zingen: Psalm 30 : 1, 2, 7
Gebed
Zingen: Opwekking 733 (‘Tienduizend redenen’)
Zegen
Uittro:: Opwekking 826 (‘God keek genadig naar mij om’) + gelijktijdig collectesheet

10.00 uur: Kerkdienst via livestream Ds. Ernst Leeftink

Welkom + mededelingen
Votum + Zegengroet
Zingen Psalm 121 : 1, 2, 3, 4 – berijming De Nieuwe Psalmberijming (Mijn ogen kijken naar omhoog)
Gebed
Kindmoment
Kinderlied Jezus is … via Youtube https://www.youtube.com/watch?v=iBouj2SFKhs
Bijbellezing Handelingen 7: 44 – 60 (Bijbel in Gewone Taal)
Preek
Chatmoment
Zingen In de hemel is de Heer https://www.youtube.com/watch?v=q5oaP69YJes
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen Liedboek 299 : 1, 3, 4, 9, 10 (Voor alle heil’gen in de heerlijkheid)
Zegen
Uittro Nieuwe Liedboek 416 : 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Gelijktijdig: collectes

10.00 uur: Kerkdienst via livestream Gert vd Bos (Assen zoekt)

thema: ‘met hart, ziel & vermogen’

Afkondigingen
Interview – vooraf opgenomen
Opwekking 407 – Hoe groot zijt Gij
Bidden (incl, votum & zegengroet)
Kindmoment
Opwekking 802 – Heer is mijn hart Heer
Deuteronomium 6:1-6
Preek
Chatten -> Zingen Opwekking 802 (vervolg)
Gebed (incl voorbede)
Zingen: Medley:
o Als een hert dat verlangt naar water – opwekking 281 eerste helft
o Psalm 51:5 GKv vertaling
o Als een hert – tweede deel
Zegen
Naspel op piano/orgel

10.00 uur: Kerkdienst Avondmaal via livestream Ds. Ernst Leeftink

Voorspel / zang
Mededelingen door ouderling van dienst
Votum + Zegengroet door predikant
Zingen: Psalm 92 : 1 + 2
Gebed door ouderling van dienst
Kindmoment
Kinderlied
Bijbellezing: Handelingen 5 : 17 – 21a + 5 : 26 – 42 (allebei uit Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Opwekking 502 (‘Jezus, ik wil heel dicht bij U komen’)
Preek
Chat (2 minuten)
Zingen: Opwekking 501 (‘Vader, mijn God, ik aanbid U’)
Avondmaal uitleg
Zingen: Ev. Liedbundel 289 : 1 – 4 = Hemelhoog 523 : 1 – 4 (= geloofsbelijdenis)
(‘Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is’)
Avondmaal viering
Zingen: Gezang 160 : 1 + 2 (‘Groot is uw trouw, o Heer’)
Gebed
Zingen: Opwekking 354 : 1, 2, 3 (‘Glorie aan God’)
Zegen
Uittro + collecte