10.00 uur: Kerkdienst (Hemelvaart) Voorganger Gert van den Bos (Assen-Zoekt)

thema: Jezus is de Alpha & Omega

Afkondigingen
Zingen: Psalm 90:1
Votum & Zegengroet
Zingen: Psalm 92:1,6 NPB (zie onderaan document)
Kindmoment
• Uitleg
• Zingen: https://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE
Bijbellezing: Openbaring 1:1-8
Preek
Zingen: Votum & Groet – Sela
Zingen: Wij knielen voor uw zetel neer – GK68
Gebed (incl voorbede)
Zegen
Zingen: Heer u bent mijn leven – GK 161
Collecte

10.00 uur: Belijdenisdienst. Voorganger Ds. Ernst Leeftink

welkom
Votum + Zegengroet
Zingen: Lied 434 : 1, 2, 3, 4 (‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’)
Gebed
Kindmoment (+ kinderlied)
Belijdenis
Zingen: Opwekking 518 (‘Heer, U doorgrondt en kent mij’)
Filmfragment met You-Tube-opname van Opwekking 640 (‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’)
Bijbel: Psalm 32 en Kolossenzen 3 : 12 – 17
Zingen: Psalm 32 : 3 + 4a/5b
Preek n.a.v. Psalm 32:7+8
Zingen: Opwekking 687 : 1, 2, 3, 4 (‘Heer, wijs mij uw weg’)
Tien Geboden
Zingen: Lied 429 : 1 + 3 (‘Wie maar de goede God laat zorgen’)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 798 (‘Wij zijn het volk van God’ – ‘Hou vol’)
Zegen
Feliciteren + Opwekking 832 (‘Jezus overwinnaar’ ) en Opwekking 801 (‘Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt’)

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Ds. Ernst Leeftink

Welkom en mededelingen
Votum + Zegengroet
Zingen: Gezang 161 : 1, 2, 3, 4 (‘Heer, U bent mijn leven’)
Gebed
Kindmoment
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=m4RXYGA8wPo
Bevestiging ambtsdragers
Zingen: Gezang 64 : 1, 2, 3, 4 (‘Vrede zij u’)
Bijbellezing: Lukas 12 : 35 – 48 en 1 Petrus 4 : 7 – 11
Preek 1
Zingen: Opwekking 136 : 1 + 2 (‘Abba, Vader, U alleen’)
Preek 2
Zingen: Opwekking 378 : 1, 2, 3, 4, 5 (‘Ik wil jou van harte dienen’)
Dankgebed
Collecte
Slotzang: Opwekking 764 (‘U zult altijd voor ons strijden’)
Zegen
Feliciteren + Opwekking 774 (‘Ik verlang naar Jezus’)

10.00 uur: Doopdienst. Voorganger Ds. Ernst Leeftink

Welkom + Mededelingen
Votum + Zegengroet
Zingen: Opwekking 797 (‘U roept ons samen’) = Sela
Gebed
Bijbellezing: Matteüs 28 : 16 – 20 en Titus 2 : 11 t/m 3 : 7 (allebei uit Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Opwekking 574 (‘Groot is Hij, allerhoogste Heer’)
Doop.
Zingen na doop: Opwekking 770 : 1 + 2 + refrein (‘Hoe wonderlijk mooi’)
Zingen na doopkaart: Trinity – Ik wens jou (Via Youtube)
Preek
Zingen: ‘Ik heb slechts één houvast’
Geloofsbelijdenis: Nicea
Zingen: Liedboek 444 : 1 + 2
Gebed
Zingen: Evangelische Liedbundel 413 : 1, 2,3 4 (‘Lichtstad met uw paarlen poorten’)
Zegen

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Br. Johannes Werkman

Thema: “Genade is echt gratis”

Votum
Zegengroet
Zingen: Psalm 103: 1, 3
Gebed
Kindmoment
Kinderlied
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 9-27 (NBV)
Preek
Zingen: Opwekking 428 Genade zo oneindig groot
Gebed
Lezen: 1 Timoteüs 6: 6-19 (NBV)
Zingen: Psalm 119: 13, 14
Collecte
Slotzang: Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg
Zegen