15.00 uur: Doopdienst. Voorganger Ds. Ernst Leeftink

Welkom + Mededelingen
Zingen: Sela – Votum + groet
Zingen: Opwekking 815 (‘Vul dit huis met uw glorie’)
Kindmoment over de doop
Zingen: Gezang 45:1+2 (‘Laat de kind’ren tot Mij komen’)
Doopformulier
Geloofsbelijdenis + Opwekking 638 (‘Prijs Adonai’)
Na doop: Kinderopwekking 185 (‘De Here zegent jou’)
Na doopkaart: Kinga Ban – Meer dan een wonder
BIjbellezing: 2 Koningen 5:1–19a (Nieuwe Bijbelvertaling)
Preek
Zingen: Psalm 87:1-5
Gebed
Zingen: Opwekking 770 (Sela – ‘Een boog in de wolken – Ik zal er zijn’)
Zegen

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Martijn Dekker (Assen-Kloosterveen)

Welkom, opening van de dienst
Schrijvers voor gerechtigheid – Met open armen (https://www.youtube.com/watch?v=JgfYcKyv61Q&t=52s)
Bidden
Mentimeter
Lezen: Kolossenzen 3:12-17
Opwekking 281 – Als een hert dat verlangt (https://www.youtube.com/watch?v=vD8RnvE4kl8)
Preek
Tauren Wells – Perfect peace (https://www.youtube.com/watch?v=D73UGGK1EJE)
Bidden
For King and Country – Amen (https://www.youtube.com/watch?v=GL9-ZYMgSKM)
Zegen
Collecte

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Ds. Ernst Leeftink

Welkom + Mededelingen
Votum + Zegengroet.
Zingen: Opwekking 194 (U maakt ons één, U bracht ons tezamen)
Gebed
Kindmoment
Kinderlied: Je ziet hem niet (Herman Boon)
Schriftlezing: Jesaja 44:1-5 en Handelingen 2 :14 – 21
Zingen: Gezang 167 : 1, 2, 3 (‘Samen in de naam van Jezus’)
Preek
Zingen: Opwekking 347 (Ik geloof in God, de Vader, Schepper, die de schepping draagt)
Gebed
Zingen: Opwekking 334 : 1, 2, 3 (‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’)
Zegen