16.30 uur: Kerkdienst Ds. R. Prins (Leek)

welkom
votum
groet
lied GK 70 – Gij dienaars van Hem, die alles regeert
geloofsbelijdenis
lied psalm 117
gebed
Bijbellezing Matteüs 15, 21-28
verkondiging
lied psalm 87 (versie De Nieuwe Psalmberijming)
gebed
lied LB 459 : 1, 5, 6, 7 en 8 – Door de nacht van strijd en zorgen
collecte
lied GK 147 : 1, 2 en 3 – Maak muziek voor God de Vader
zegen

9.30 uur: Kerkdienst Ds. G. Bruinsma (Frieschepalen)

votum
groet
Zingen Lied 457 1en 4 (Heilig, heilig, heilig)
Lezen van de 10 geboden
Zingen Opwekking 125 : 1,2,3 en 4 (Heer ik kom tot U)
Gebed
Kindmoment
Kinderlied
lezen Jeremia 32: 1 – 15
tekst Jeremia 32: 15
Zingen psalm 119: 40 (Uw woord is als een lamp..)
verkondiging
Zingen Lied 316: 1, 3, 4, (Blijf bij ons Jezus onze Heer…)
Gebed
Lied 316 5 en 6 (Blijf bij ons Jezus onze Heer…)
Inzameling van de gaven
Zingen NPB 150 : 1 en 2 (Looft God , looft hem overal)
Zegen

16.30 uur: Kerkdienst Ds. A. van Harten-Tip (vGKN Assen)

Mededelingen

Zingen: Psalm 136:1, 20, 21 (Geref. Kerkboek)
Stil Gebed
Gezongen Votum
Groet, met gezongen ‘Amen’
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezen: Genesis 1:1-5, 26-31(lector)
Psalm 139:1,6 (Geref. Kerkboek)
Lezen: Genesis 3:1-8, 13-19
Psalm 139:7
Lezen: Galaten 4:4-7
Psalm 139:11
Verkondiging ‘God zorgt voor Zijn schepping’ (n.a.v. de artikelen 12-21 NGB)
Gezang 166:1,2 (Op bergen en in dalen)
Gelezen geloofsbelijdenis
Gezang 141:3 (Lof, eer en prijs zij God)
Gebeden
Collecte
Gezang 145 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw naam)
Zegen, met gezongen ‘Amen’

9.30 uur: Kerkdienst Br. Jacob Vonck

Votum.
Zegen.
Zingen amen.
Intro.
opwekking 192. Ik kom Uw heiligdom binnen.
psalm 65 vers 1 DNP.
Bidden.
psalm 119 vers 1 DNP.
Wet. nt
psalm 119 vers 3 DNP.
Bijbellezen Math 7 vers 1 – 12 BGT
Preek.
opwekking 194. U maakt ons één.
opwekking 623. Laat het huis gevuld zijn.
Bidden.
Collecten. Tijdens collecte zingen opwekking 351. Jezus geeft een loflied in ons hart.
opwekking 832. Jezus overwinnaar.
Zegen + gezang 456 vers 3 (LvK).