16.30 uur: Kerkdienst Ds. S.W. de Boer (Haren)

Votum/groet
Zingen: DNP 100
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 49
Zingen: DNP 49 : 1 – 4
Tekst: Psalm 49
Verkondiging
Zingen: Psalm 90 : 2, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 727 (= PvN 16)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 790 (God is mijn herder die mij leidt)
Zegen

9.30 uur: Kerkdienst Ds. R. Prins (Leek)

KIJK OMHOOG!

welkom
votum
groet
lied psalm 25 : 1 en 7
Gods wil
gebed
lied Liedboek 215 – Christus, onze Heer, verrees
kindmoment
lied Gezang 168 – ’k Stel mijn vertrouwen
Bijbellezing Johannes 3, 14-18
Tekst Numeri 21, 4-9
verkondiging
lied DNP 91 : 1 en 3
gebed
lied Opwekking 428 – Genade, zo oneindig groot
collecte
lied Gezang 162 : 1, 2 en 4 – ’k Heb geloofd en daarom zing ik
zegen

18.30 uur: Trouwdienst van Ruben de Vries en Marije Radix

Ds. Ernst Leeftink

Binnenkomst: Can you feel the love tonight – Lion king

Opwekking 764: Zegekroon
Bijbellezing: Deuteronomium 31:1-8 en Matteüs 14:22-33 uit de BGT
Hillsong – Oceans (in het Engels)
Preek: Jozua 1:9
Opwekking 727: Stil mijn ziel wees stil
Formulier : Het korte nieuwe formulier. Ja woord, zelf voorlezen.
Zegen + gebed + zegenlied: Kinderopwekking 185: De here zegent jou.
Matt Redman: 10000 reasons (in het Engels)
Collecte: Tijdens de collecte, Cory Asbury: Reckless love https://www.youtube.com/watch?v=Sc6SSHuZvQE
Na de collecte: Opwekking 824 = LEV: Morgen dans je weer

14.00 uur: Gemeentezondag G. van den Bos (Assen zoekt)

Bless the Lord – deels samenzang
It is well, it is well with my soul – deels samenzang
Opw 802 Hier is mijn hart, – deels samenzang
Kinder Opw. 201 Lees maar in de Bijbel (kinderliedje) – deels samenzang
Korte toespraak – Gert:
Rachab, een vervolg op vanmorgen
Ik wens jou (Trinity) – luisterlied
houd vol – opwekking 798
Intro tijd voor gebed:
Opw. 648 U roept ons Vader – deels samenzang
Tijd voor gebed – ondertussen koor heel zacht refrein opw.648
Nog eenmaal met zijn allen het refrein van opw.648
Vat de dag samen in een high5 – Gert
Opw. 789 Oceans – samenzang
Opw. 764 Zegekroon – samenzang
Zegen

10.30 uur: Gemeentezondag Ds. Ernst Leeftink

Votum + Zegengroet
Zingen: Psalm 24 : 1, 2, 3, 4
Tien Geboden
Zingen: Psalm 112 : 1, 2, 3, 4, 5 uit De Nieuwe Psalmberijming
Kindmoment
Gez. 168 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God)
Lezen: Jozua 2:8-14 + Jozua 6:22-25 + Jakobus 2:14-26
Zingen: Liedboek 328 : 1, 2, 3 (‘Here Jezus, om uw Woord’)
Preek
Zingen: Liedboek 481 : 1, 2, 4 (‘O grote God die liefde zijt’)
Gebed
Collecte + https://www.youtube.com/watch?v=v8hwit5TtZQ (Lauren Daigle, Salt & Light
Zingen: Psalm 117 : 1 + Gezang 165 :1 (‘Machtig God, sterke Rots’)
Zegen

16.30 uur: Kerkdienst Heilig Avondmaal Ds. Tj van Dijk (Smilde)

votum = Gezang 238 Gkb2017
groet
openingslied Psalm 8-A Gkb 2017
gebed
avondmaal vieren Formulier 3
na formuliergebed en voor opwekking: Gezang 377 v 1, 4, 5 en 7 LvdK2013
tijdens brood + wijn: Gezang 333 v 1 en 2 en Gezang 335 v 1 en 4 Weerklank
na formuliergebed: Gezang 334 v 1 en 2 Weerklank
Bijbellezen = tekst: 1 Korintiërs 6 v 11-b
preek
amenlied Opwekking 369
geloof belijden met Gezang 177 v 3 GKb2017
gebed
collecte
slotlied Psalm 33 v 1 en 8 GKb2017
zegen

9.30 uur: Kerkdienst Heilig Avondmaal Ds. Ernst Leeftink

Votum + Zegengroet
Zingen: Psalm 65 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen: Psalm 65 : 1 – 6
Preek
Zingen: Opwekking 803 (‘Vol ontzag’ van Christian Verwoerd)
Collecte = gelijktijdig met zingen ‘Vol ontzag’
Avondmaal = Formulier 2
Na gebed: Opwekking 737 (‘U nodigt mij aan tafel’ van Sela)
Tijdens rondgang brood: Opwekking 615 (‘Dank U voor het kruis, Heer’) als luisterlied
Tijdens rondgang wijn: Opwekking 616 (‘Houd me dicht bij U’)
Dankzegging 1
Collecte Avondmaal + ‘Loof de Heer, mijn ziel’ + ‘Bless the Lord, my soul’
Dankzegging 2 = gebed
Zingen: Opwekking 818 (‘Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heer’)
Zegen