10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Br F. Folkerts

Votum
Groet
Zingen gezang 163 : 1, 2, 3 GK Dit huis, een herberg onderweg
Tien Woorden
Zingen Psalm 34 : 3, 8 GK Des Heren engel schaart zich als een grote legerm.
Gebed
Kindermoment
God kent jou vanaf het begin -https://youtu.be/oJUGKeS1hHc
Schriftlezing Genesis 28 : 10 – 15
Zingen Psalm 121 : 3, 4 GK De Heer brengt al uw heil tot stand
Schriftlezing Johannes 1 : 43 – 51
Zingen Psalm 91 : 1, 5 GK Hij die op Gods bescherming wacht

Verkondiging over Joannes 1 : 52 (Herziene Statenvertaling)
52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen:
Van nu af zult u de hemel geopend zien
en de engelen van God opklimmen en neerdalen
op de Zoon des mensen.

Zingen Gezang 198 : 1 – 4 GK Ik ben de weg, zo zegt de Heer
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Psalm 103c : 1, 2, 5 LB Loof de Koning heel mijn wezen
Zegen

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Br Johannes Werkman

Votum
Zegengroet
Zingen: DNP 37: 2, 5, 6: Blijf zonder ergernis de HEER verwachten
Gebed
Kindmoment
Kinderlied
Wet
Zingen: DNP 37: 7, 8
Schriftlezing: Jakobus 5 (BGT)
Preek (Jakobus 5: 7-8)
Zingen: Psalm 130: 3, 4: Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord.
Gebed
Collecte
Slotzang: Gezang 228 / Opwekking 71: Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen

10.00 uur: Kerkdienst Heilig Avondmaal. Voorganger Ds. B. Dubbink (Assen-Kloosterveen)

Welkom
Votum: Mijn hulp is van U (Opwekking 640)
Groet
Welkom thuis (Sela)
Gebed om ontferming
Herstel mijn eerste liefde (Zimmer)
Gebed bij opening Woord
Schriftlezing: Prediker 1:2-11
Preek ‘Van gebalde vuisten naar open handen’
Glorie heeft een naam (Sela)
Avondmaal
-intro
-apostolische geloofsbelijdenis
-gebed
-Aan Uw tafel (Sela)
-breken brood & vieren
-Ik ben zo dankbaar (Opwekking 580)
Collecte
Gemeentegebed
Gebed om zegen (Sela)
Zegen