10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Br. Jacob Vonck

Voor de dienst opwekking 722 https://www.youtube.com/watch?v=jXW7fqP0KMM
Mededelingen
Votum en zegengroet.
Zingen. 10.000 redenen.
Gebed
Geloof belijden. gezang 164 Heer u bent mijn leven.
Kindermoment.
Intro preek.
Bijbel lezen. Uit NBV
1. Handelingen 17 vers 22 t/m 29
2. Romeinen 5 vers 1 t/m 4 en vers 16 t/m 21
3. Jozua 1 vers 1t/m 6

Preek.
Zingen. Jezus’ liefde voor mij Sela
Collecten.
Zingen. No longer slaves https://www.youtube.com/watch?v=7kIeG0Ebcjg
Zegenlied. Gebed om zegen sela

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Ds. B. Dubbink (Kloosterveen)

Votum: Opwekking 640 – Mijn hulp is van U Heer + groet
Opwekking 733 – 10.000 redenen
Gebed om ontferming
Psalm 4:1,2,3
Kidsmoment
Kidslied – Ik ga slapen, ik ben moe
Gebed bij opening woord
Schriftlezing: Psalm 4
Preek: ‘Ik ga slapen, ik ben moe’
Psalm 42:1,5,7
Koninkrijkregels
Psalm 25:1,2 https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-25
Gemeentegebed
Collecte
NLB245 – ‘k Wil U o God mijn dank betalen
Zegen

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Ds. M. de Vries (Bedum)

votum en zegengroet
zingen: Opwekking 145 (‘Ik zal U loven, Heer’)
Opwekking 192 (‘Ik kom uw heiligdom binnen’)
Opwekking 145 (‘Ik zal U loven, Heer’)
wet
zingen: De Nieuwe Psalmberijming 25:2.3.4 (‘Heer, leer mij uw waarheid kennen…’)
bidden
kindermoment
lied: https://www.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg&t=42s
bijbellezen: Nieuwe Bijbelvertaling (’21) Lucas 13,22-30
zingen: Gereformeerd Kerkboek (’17) 215:5 (‘O Heer, die onze koning zijt…’)
tekst: Lucas 13,23.24
preek
zingen: Hemelhoog 726 / Johannes de Heer 140 (‘Ik zie een poort wijd open staan’)
avondmaal tijdens viering:
zingen: Liedboek 342 – (In God de Vader op zijn troon)
zingen: Liedboek (’13) 1006 (‘Onze Vader…’)
collecte
zingen: Gereformeerd Kerkboek (’17) 241:1.4 (‘Ik heb de vaste grond gevonden…’)
zegen

 

10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger Br. Johannes Werkman

Thema: “Het goede van onderlinge verbondenheid”

Votum en Zegengroet.
Zingen: opwekking 797- Breng ons samen
Zingen gebed: Sela- Jezus’ liefde voor mij
Kindmoment
Kinderlied
Schriftlezing: Psalm 133 (NBV)
Schriftlezing: Filipenzen 2: 1-8 (BGT)
Zingen: Psalm 133: 1, 2, 3
Preek
Zingen: Sela- Laat ons samen één zijn
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 249/ Johannes de Heer-Samen werken