16.30 uur: Kerkdienst Ds. Ernst Leeftink (Assen-Peelo)

Votum + Zegengroet
Zingen: Psalm 33 : 1, 2, 5, 8
Gebed
Schriftlezing: 2 Samuel 9 : 1 – 13
Catechismus: Zondag 39
Zingen: Psalm 27 : 1, 2, 3, 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
Preek
Zingen: Psalm 115 : 1, 6, 7
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Opwekking 688 (‘Genade zo groot’)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 354 (‘Glorie aan God’)
Zegen

(liturgie: www.gkvassenmarsdijk.nl)

 

 

16.30 uur: Kerkdienst Ds. G.J. Slotman (Kampen-Noord)

votum/zegengroet
zingen: psalm 122: 1, 3
gebed
schriftlezing: 1 korintiers 13
zingen: GK(2017) gezang 230: 1, 2 ‘al kon ik alle talen spreken…’
tekst: 1 korintiers 13: 8-13
preek
amenlied: GK(2017) gezang 225: 1, 3, 4, 5 ‘Nu gaan de bloemen nog dood…’
belijden en bidden
geloofsbelijdenis: GK(2017) 244: 1, 3, 4 ‘Alle mensen moeten sterven…’
gaven
zingen: LB 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad…’ (= gebed)
zegen

(liturgie: www.gkvassenmarsdijk.nl)