+

Wat is gereformeerd

Onze kerken heten Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Waar komt die naam gereformeerd vandaan? Dan moeten we een heel stuk terug in de geschiedenis en wel naar de 16e eeuw. Toen ontstond er in de kerk van de Middeleeuwen een breuk. Theologen als Luther en Calvijn ontdekten, door opnieuw de Bijbel te bestuderen, dat God een God van vergeving en liefde is die mensen zoekt wanneer ze nog zondig zijn en hen geloof schenkt als een kado.

In de middeleeuwen was het geloof steeds meer een geloof van ‘je best doen’ geworden. Als jij je best doet en veel goede werken verricht dan zal God je wel willen vergeven voor de slechte dingen die je doet. In de Gereformeerde (ook wel Hervormd genoemd) kerken werd vanaf toen gezegd: Nee, God beloont je niet omdat je zo goed bent, Hij is juist een God van genade. Vergeving kun je helemaal niet verdienen, het is een prachtig cadeau dat je krijgt, uit liefde. Jezus heeft alles (gestorven, begraven en weer opgestaan!) gedaan om het voor ons te verdienen. Dus wij hoeven alleen maar onze lege handen uit te steken naar Jezus. Daarom zijn we vrije mensen. Vergeven, geliefd en vrij in Jezus Christus. Dat is ten diepste wat Gereformeerd zijn betekent. En Luther en Calvijn verzonnen dat niet zelf maar vonden die waarheid in de Bijbel, in vele teksten die daarover vertellen in het Oude en het Nieuwe Testament. Zij en anderen hebben hun ontdekkingen opgeschreven in wat we nu belijdenissen noemen. Zo konden ze andere mensen overtuigen dat wat zij beweerden echt Bijbels is. Die belijdenissen kregen namen als de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels enz. In onze kerken, zijn die belijdenissen belangrijk omdat ze samenvatten wat we geloven.

Mocht je interesse hebben in onze kerken dan kun je bijvoorbeeld die belijdenissen lezen om een idee te krijgen van wat wij geloven. Op de site www.gkv.nl van ons landelijk kerkverband kun je verder lezen over wie we zijn.