+

Geschiedenis

Onze roots liggen in de GKV Assen die ontstaan is na de vrijmaking in 1944.

De jaren daarna groeide de gemeente en kreeg men de beschikking over de Bethelkerk aan de Groningerstraat (nu CGK). Deze voormalige Joodse synagoge kwam na de oorlog beschikbaar omdat de in de oorlog weggevoerde joden niet meer terugkwamen. Na enige jaren werd dit kerkgebouw te klein, en ging de kerkenraad op zoek naar mogelijkheden voor de toekomst. Na een tijdelijk onderkomen in “De Hervormde Kapel”, nu “De Schalm” (ICO) aan de Oosterhoutstraat werd in 1966 begonnen met de bouw van de Maranathakerk als tweede kerkgebouw. Maar ook de Bethelkerk bleek daarna weer te klein, waarna in begin jaren 70 de toenmalige Noorderkerk aan de Molenstraat gekocht werd. Dit gebouw werd in de jaren daarna aangepast en kreeg de naam “De Kandelaar”. Er ontstond een grote gemeente met twee grote kerkgebouwen. Na een splitsing in 1977 ontstonden de GKV Assen-Noord (Maranathakerk) en Assen Zuid (De Kandelaar). Uit de kerk van Assen-Noord ontstond op 28 augustus 1997 de kerk van Assen-Marsdijk. Vooraf was door Assen-Noord het kerkgebouw de Voorhof gebouwd als kerkgebouw voor deze nieuwe gemeente.

Assen-Peelo

In het ongedeelde Assen-Noord hoorde de woonwijk Peelo in het begin bij de oosterwijk. Rond 1985 was Peelo bijna volgebouwd, en bleek het nodig dat Peelo een aparte predikantswijk werd. De groei van Peelo zette door, zodat de kerkenraad in 1987 besloot dat Peelo een zelfstandige gemeente zou worden met een eigen kerkgebouw. De kerkenraad kwam rond 1993 op dit besluit terug en er werd besloten om van de wijk Marsdijk een zelfstandige kerk te maken. Het nieuwe kerkgebouw werd in Marsdijk gebouwd, en kreeg de naam De Voorhof. In de tijd van de bouw van de wijk en de kerk van Marsdijk stabiliseerde de groei in Peelo. Maar nadat woningcorporaties besloten hun huurwoningen in Peelo te verkopen was er weer een snelle groei in korte tijd. Het gevolg was dat Peelo verreweg de grootste wijk werd binnen Assen-Noord. In 2002 besloot de kerkenraad voor de tweede keer dat Peelo een zelfstandige kerk zou worden. Op 1 juli 2005 werd Assen-Peelo een zelfstandige gemeente. Op dit moment heeft onze gemeente ruim 600 leden.