Hele dag

14.00 uur: Kinderdienst Biddag

Het Noorderlicht Scharmbarg 37, Assen

Welkom Zingen: Hé hallo Bidden Zingen: Ik neem even de tijd Verhaal 1 • Mattheus 7:7-11 • Verhaal van Hannah • Ballensketch ‘Bidden = praten met God’ Zingen: Als je […]

19.30 uur: Biddag. Voorganger Martijn Dekker (Kloosterveen)

Het Noorderlicht Scharmbarg 37, Assen

Mededelingen Votum en zegengroet Psalm 146:1,3 en 4 Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel wees stil’ Bidden Schriftlezing: Lucas 18:1-8 Psalm 25: 3 en 8 (DNP https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-25) Preek Opwekking 630 ‘Vader […]